Περι Συστατικής Επιστολής

Ο φοιτητής που θα ζητήσει συστατική επιστολή από τον καθηγητή-συντάξαντα αυτήν την σελίδα (ΔΚ στη συνέχεια) οφείλει να έχει κατανοήσει προηγουμένως ότι
η παροχή συστατικής επιστολής ΔΕΝ αποτελεί συμβατική ή άλλη υποχρέωση του ΔΚ προς τον αιτούντα φοιτητή.
Η επιστολή παρέχεται στην βάση των πραγματικών επιδόσεων του φοιτητή καθώς και άλλων παραγόντων (π.χ., ανάληψη πρωτοβουλιών, ...) που συνεκτιμά ο ΔΚ.
Ο συντάξας: Δ.Κατσαρός
Last modified: Δευ, Μάι 07, 2018