Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας --- ΤΗΜΜΥ

SEMESTER STARTING SOON


Έναρξη μαθημάτων (Α’ έτος): Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Έναρξη μαθημάτων (υπόλοιπα έτη): Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2020 Εξεταστική (3 εβδομάδες): Δευτέρα 25/01/2021 – Παρασκευή 12/02/2021 Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 15/02/2021

Μούντανος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής